Main menu

Disclaimer

Disclaimer voor www.utopia-gemist.nl
De eigenaar van de website Utopia-Gemist.nl verleent je hierbij toegang tot www.utopia-gemist.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen. De eigenaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op www.utopia-gemist.nl is bedoeld als vrijblijvend.

Let er op dat alle video’s eigendom zijn van SBS6 media en Talpa TV. Met toestemming van SBS6 worden alle Utopia uitzendingen op www.utopia-gemist.nl geplaatst en beschikbaar gemaakt op het internet.

Beperkte aansprakelijkheid
De eigenaar spant zich in om de inhoud van www.utopia-gemist.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.utopia-gemist.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de eigenaar. De eigenaar is voor geen enkele vorm van schade als gevolg van het gebruik van www.utopia-gemist.nl en de video’s van SBS6 aansprakelijk.

Voor op www.utopia-gemist.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de eigenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij de eigenaar van deze website of bij SBS6 media. Alle webpagina’s van www.utopia-gemist.nl zijn beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen of interactieve applicaties) van www.utopia-gemist.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Alle rechten van intellectuele eigendom van de Utopia video’s liggen bij SBS6 media en Talpa TV. De eigenaar gaat niet over de inhoud van de video’s, heeft geen toegang tot het beeldmateriaal en publiceert enkel de beschikbaar gemaakte iframecodes van de video’s op www.utopia-gemist.nl. Bij problemen en klachten over de kwaliteit en/of snelheid van de video’s dient men bij SBS6 media aan te kloppen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.