Main menu

Privacy Policy

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Gegevens
De website Utopia-Gemist.nl is opgezet om bezoekers te voorzien van informatie en video’s. De eigenaar wenst anoniem te blijven. De webserver waar deze website op draait staat in Amsterdam.

2. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
a. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
b. jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3. Bijzondere persoonsgegevens
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt.

4. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

5. Toegang tot uw gegevens
Wij slaan jouw gegevens niet op de server waar Utopia-Gemist.nl op draait en kunnen jou daarom ook geen toegang bieden tot jouw gegevens.

6. Contact
Het is niet mogelijk om te reageren op dit privacy policy. Indien jij er niet mee eens bent of denkt dat deze onvoldoende aan jouw wensen of eisen voldoet wordt geadviseerd om de website te verlaten.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en zult u hier nooit per e-mail van op de hoogte worden gesteld.